Köpa Priligy på Nätet

Du bör alltid vara uppmärksam på instruktionerna som följer med ditt läkemedel och om situationen kräver det kontakta sjukvården för att ta reda på om det är lämpligt för dig att ta Priligy.

Att lida av för tidig utlösning (eller premature ejaculation, förkortet PE) kan vara fruktansvärt påfrestande för en man. Problemet kan komma tidigt i livet eller först vid äldre år och innebär att man får utlösning med mycket lite sexuell stimulans, ofta innan man själv vill. Det är ett problem som kan vara mycket svårt att föra på tal med andra, kännas psykologiskt påfrestande och förminskande: tyvärr är mansidealet i mångt och mycket än idag starkt förknippat med att vara kapabel att tillfredsställa sin partner genom vaginalt sex. När man drabbas av för tidig utlösning kan det skapa såväl irritation som frustration både hos sig själv och hos sin partner. Att lida av för PE är ett medicinskt tillstånd förknippat med en känsla av bristande kontroll över sin utlösning. Processen är densamma som män utan PE, men den kommer snabbare och upplevs ofta ske utanför ens kontroll.

För tidig utlösning anses till stor del bero på psykiska faktorer, men kan även påverkas av fysiska faktorer i kroppen. PE associeras ofta psykologiskt med:

 • mycket tidiga sexuella erfarenheter;
 • sexuellt våld;
 • negativ självbild;
 • depression;
 • oroskänslor kring för tidig utlösning;
 • skam eller dåligt samvete.

Fysiska faktorer som kan ligga till grund för PE kan inkludera:

 • för stor förtäring av alkohol;
 • inflammation i prostatan;
 • hormonella rubbningar;
 • rubbningar i nivåerna av neurotransmittorer/receptorer;
 • ärftliga faktorer.

Särskilt stress, ångest och relationsproblem kan öka riskerna för PE – samt även erektil dysfunktion, om situationen är sådan att du ofta eller hela tiden oroar dig över din förmåga att prestera. Oförmågan att prestera som man har kunnat, eller vill kunna, bidraga till en känsla av personligt misslyckande som inte är att betrakta som gynnsam för en läkningsprocess. Det finns därför idag speciella läkemedel som kan hjälpa dig som lider av denna typ av åkomma.

I den här artikeln vill vi tillhandahålla information om just ett sådant läkemedel som kallas för Priligy.

Innehåll:

 1. Vad är Priligy
 2. Hur verkar Priligy i kroppen
 3. Vad innebär det att den Priligy vi säljer är generisk
 4. Priligy utan recept
 5. Priligy – bieffekter och varningar
 6. När bör jag uppsöka en läkare
 7. Hur bör man förvara Priligy

Vad är Priligy

Priligy ett läkemedel riktat till män i åldersspannet 18–64. Du kan alltså köpa generisk Priligy i Sverige, på nätet hos oss. Priligy är ett medel för oralt bruk och är en snabbverkande så kallad serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Ursprungligen togs läkemedlet fram av läkemedelsbolaget Janssen för att bearbeta depression men omklassificerades sedan som ett läkemedel för behandling av för tidig utlösning, då just ämnet serotonin upptäckts ha en stor inverkan på den manliga ejakulationsprocessen. Den aktiva ingrediensen är dapoxetin. I praktiken gör Priligy att det tar längre tid för dig att få utlösning och kan även innebära ökad kontroll över utlösningen. Det kan med andra ord genom sin funktion minska frustrationen eller oron över för snabb utlösning.

Hur verkar Priligy i kroppen

Priligy innehåller den aktiva ingrediensen dapoxetine och tillhör en typ av läkemedel som kallas för selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) – läkemedlet verkar genom att höja serotoninnivåerna i kroppen, vilken i sin tur orsakar en försenad reaktion i de delar av hjärnan som orsakar orgasm/ejakulation. Det innebär också att det kan ta längre tid för dig att nå orgasm än tidigare.

Vad innebär det att den Priligy vi säljer är generisk

Ett generiskt läkemedel är läkemedel med en identisk sammansättning som ett annat, ofta varumärkesskyddat läkemedel eller bara av ett annat märke. De kemiska ingredienserna och effekterna är dock detsamma. Dock så tillverkas ofta generiska läkemedel för att tillfredsställa marknader som inte är lika köpkraftiga – vilket kräver ett lägre pris. De produceras av andra läkemedelsbolag än den som ursprungligen utvecklade läkemedlet, ofta på grund av att patentet utgått eller snarlikt. Den enda väsentliga skillnaden mellan Janssens produkt Priligy och den generiska Priligy är att den generiska versionen är avsevärt mycket billigare, då läkemedelsbolaget som producerat det inte har samma utvecklingskostnader att ta igen som Janssen. Rent ekonomiskt är det avsevärt mer fördelaktigt för dig att köpa generisk Priligy på nätet, exempelvis hos oss.

Var köper man Priligy på nätet, tryggt, om man bor i Sverige

Är man intresserad av att köpa Priligy så finns detta snabbverkande och effektiva piller att köpa receptfritt i Sverige över nätet. Såsom med andra läkemedel vi säljer är detta den generiska varianten av Priligy. Nätapotek är ett gott alternativ, särskilt om det känns för pinsamt att gå till den vanliga läkaren – det kan också ta tid innan man förskrivs det läkemedel man behöver. Då kan onlineapotek utgöra ett bra alternativ. Liksom alla branscher finns det gott om skojare och aktörer som inte sköter sig inom läkemedelsbranschen. Det är därför viktigt att du tar dig tid att undersöka om den leverantör du är intresserad av har ett gott rykte om sig och verkar seriös. Det finns väldigt många olika alternativ och kan bli väldigt snårigt för dig som konsument.

Priligy utan recept

Normalt sett bör man gå till läkaren för att bli ordinerad Priligy. Detta beror bland annat på de bieffekter detta läkemedel har – vilket även gäller övriga läkemedel som vi tillhandahåller mot sexuell dysfunktion. Om man dock har klart för sig att man inte tillhör någon riskgrupp eller tar några sådana mediciner som kan ha en negativ inverkan på den egna hälsan om man tar Priligy är det ett utmärkt alternativ att köpa generisk Priligy på nätet. Det är både billigare än alternativet och expedieras snabbt. Att gå vägen genom en läkare kan ta tid, kännas väldigt jobbigt och det kan dröja länge innan du väl får ditt läkemedel. Hos oss är processen smidig och du behöver inte vänta länge innan du får dina läkemedel levererade till dörren.

Om Priligy är rätt för dig – generell information och varningar

Läkemedel som Priligy kan vara en hjälp för dig att återigen få ett tryggt sexliv och fungerar på 8 av 10 män. Du bör märka att din erektion varar dubbelt eller tredubbelt så länge innan du får utlösning. Läkemedlet har genom studier visats tolereras väl och har överlag en gynnsam säkerhetsprofil. Det finns medicinska tillstånd och andra pågående behandlingar som påverkar om det är lämpligt för dig att ta Priligy eller inte. Du bör även bara ta Priligy om du är mellan 18 – 64 år gammal. Priligy är inte ett botemedel utan fungerar bäst som ett komplement tillsammans med övriga behandlingsmetoder.

Priligy – bieffekter och varningar

Du bör inte ta Priligy om:

 • om du är allergisk mot dapoxetine;
 • om du har hjärtproblem: exempelvis genomgått en hjärtinfarkt eller har problem med arytmi;
 • om du regelbundet har problem med svimningar;
 • om du någonsin haft maniska episoder, eller depression;
 • om du har måttliga till allvarliga problem med levern.

Du bör inte heller ta Priligy om du tar läkemedel såsom (ej fullständig):

 • andra mediciner mot depression, så kallade MAO-hämmare;
 • läkemedel mot schizofreni, såsom Thioridazine;
 • lithium;
 • linezolid;
 • johannesört;
 • tramadol;
 • läkemedel mot migrän.

Var uppmärksam och förse dig med en fullständig lista av andra läkemedel du inte bör ta i kombination med Priligy. Om du har en medicinsk historik som involverar yrsel på grund av för lågt blodtryck, har ett problematiskt förhållande till droger såsom ecstacy, LSD eller bensodiazepiner, dricker mycket alkohol eller tidigare har lidit av psykisk sjukdom bör du rådfråga en legitimerad läkare innan du tar Piligry.

Nästan alla typer av läkemedel har bieffekter av något slag. Priligy tolereras som regel väl av kroppen och har förhållandevis få bieffekter.

Mycket vanliga bieffekter är:

 • yrsel;
 • huvudvärk;
 • illamående.

Vanliga bieffekter är:

 • irritabilitet, oro, agitation eller rastlöshet;
 • svårigheter att få eller bibehålla en erektion;
 • kallsvettningar;
 • diarré;
 • sömnsvårigheter;
 • Ökat blodtryck;
 • koncentrationssvårigheter.

Läkemedlet kan få dig att svimma eller få ditt blodtryck att sjunka när du ställer dig upp – därför är det viktigt att vara uppmärksam och inte ta läkemedlet om du har haft problem med blodtrycket eller hjärtat tidigare.

När bör jag uppsöka en läkare

Här följer sådana mer ovanliga bieffekter som kräver omedelbar läkarvård. Upplever du något av följande bör du omedelbart kontakta sjukvården och upphöra att ta Priligy du:

 • får epileptiska anfall;
 • svimmar eller känner dig ur när du reser dig upp;
 • märker av kraftiga humörsvängningar;
 • känner att du vill skada dig själv eller överväger självmord.

Hur ska jag ta Priligy och hur länge varar effekten av läkemedlet

Den rekommenderade startdosen är 30 mg – med en maximal totaldos på 60mg. Läkemedlet ska tas 1-3 timmar innan sexuell aktivitet. Det är viktigt att du inte tar läkemedlet mer än en gång per 24 timmar (en gång om dagen). Tabletterna ska sväljas hela och sköljas ned med ett helt glas vatten först bäst effekt. Du kan ta Priligy på fastande mage eller tillsammans med mat.

Priligy är som mest effektivt i cirka 1-3 timmar efter att läkemedlet intagits. En viss effekt kan dock dröja kvar i upp till 12 timmar. Priligy är inte ett botemedel utan fungerar bara i samband med att du tar läkemedlet.

Hur bör man förvara Priligy

Det finns inga särskilda krav på hur du bör förvara dina Priligy utan kan förvaras tillsammans med övriga mediciner. Läkemedlet bör förvaras utom räckhåll för barn – var noga med att inte använda läkemedlet om bäst före-datumet har gått ut. På grund av ingredienserna i läkemedlet bör du inte slänga Priligy i hushållssoporna.