Köpa Levitra på Nätet

Generisk Levitra tillverkas av godkända och uppriktiga tillverkare under laboratorieförhållanden, så att man kan känna sig säker på att man erhåller en ren produkt mot erektionsproblemen. Lägg märke till att prisen av våra produkter är mycket billigare än de som säljs på valfritt apoteket i Sverige.

Är du man och har problem med ditt sexliv? Har du svårt att få stånd? Kanske lider du av ett sjukdomstillstånd eller åkomma som innebär att du har svårt att få en erektion, eller svårt att hålla i gång det tillräckligt länge för sex, när du väl fått det? Då lider du av en åkomma som drabbar cirka en av tio män någon gång i livet, nämligen erektil dysfunktion (eller impotens). Varför drabbas man av impotens? Det finns väldigt många olika möjliga tänkbara förklaringar varav vissa är rena livsstilsproblem som kan åtgärdas utan större ingrepp eller behandling.

Det finns även mer svårutredda orsaker till att man drabbas av erektil dysfunktion. Några sådana är:

 • skador på nerverna;
 • blodpropp;
 • skador på njurarna;
 • problem med testosteronproduktion;
 • imbalanser vad gäller sköldkörtelhormon;
 • avvikande blodtryck.

Utöver detta är stress, depression och utmattningssyndrom alla ofta förekommande orsaker till erektil dysfunktion. Oavsett vilket kan impotens kan vara väldigt besvärligt för såväl dig som drabbas, som för din partner och er relation. Inte minst kan impotensen få dig att må ännu sämre om du redan lider av en befintlig sjukdom och genomgår en medicinsk behandling. Hos äldre män är prostataförstoring en vanligt förekommande orsak till erektil dysfunktion – för ett gott hälsotillstånd och välmående liv bör ett aktivt sexliv inte förringas. Lyckligtvis finns det en rad olika farmakologiska hjälpmedel som kan hjälpa dig hantera din situation.

I följande rader tar vi upp ett sådant preparat, närmare bestämt den generiska varianten av det läkemedel som kallas för Levitra, ett läkemedel specifikt utvecklat för på ett mycket kraftigt sätt stimulera potensen hos män – och ett preparat som finns tillgängligt för köp över nätet, diskret. Levitra är som sagt utvecklat för dig med potensproblem där din situation kräver en mycket intensiv stimulantia, med konsekvensen att verkningstiden ofta är kortare än andra läkemedel: en avvägning, med andra ord.

Innehåll:

 1. Varför köpa generisk receptfritt på nätet?
 2. Var köper man tryggast detta medel receptfritt?
 3. Var hittar jag detta läkemedel till bäst priser?
 4. När borde jag ta kontakt med vården?
 5. Hur förvarar jag min Levitra på bästa sätt?

Varför köpa generisk receptfritt på nätet?

Vad är ett generiskt läkemedel? Det är ett läkemedel som har samma aktiva substans som ett annat. Flera olika läkemedelsbolag säljer med andra ord samma mediciner fast under olika namn. Den generiska versionen av Levitra är i praktiken identisk med den ursprungliga läkemedlet, vilket utvecklades av det farmakologi-bjässen Bayer. I praktiken finns det inga skillnader: den generiska versionen har identisk kemisk sammansättning och därmed samma aktiva substans – vardenafil.

Det är på priset som man märker den allra största skillnaden mellan varumärkesskyddade läkemedel och generiska dito. Läkemedelsbolag lägger stora belopp på att forska fram och testa läkemedel innan de skickas till dig som konsument. Utöver priset för produktionen paketeras preparatet under ett igenkännbart namn (varumärket). Ett välkänt varumärke säljs ofta till högre priser, medan de generiska alternativen producas av andra än ursprungsföretaget, ofta inriktade på andra världsdelar där prissättningen och marknadssituationen ser väldigt annorlunda ut än i Europa och Nordamerika.

Var köper man tryggast detta medel receptfritt?

Alternativen är många för den som vill inhandla Levitra på nätet receptfritt i Sverige. Inom Europa finns en blomstrande handel med onlineapotek som tillgodoser sina kunders behov av Levitra och många andra varianter av potensmedel. Det finns tyvärr som i alla branscher oseriösa aktörer som säljer undermåliga produkter under etiketten generisk Levitra. Du bör därför undvika handlare som erbjuder dig gratisprover eller har alltför storslagna rabatter – vad värre är att oseriösa handlare kan erbjuda en slutprodukt som producerats i osäkra förhållanden: därmed är det inte alltid en tillräckligt god kvalitetssäkring i tillverkningsprocessen vilket i slutändan innebär att du inte vet vad du får i dig.

Var hittar jag detta läkemedel till bäst priser?

Ftersom generika innebär lägre priser för dig som slutkund är det också många olika handlare som erbjuder väldigt goda priser. Såsom med all annan shopping är det bästa alternativet att själv jämföra mellan olika apotek för att se vilken alternativ som passar den egna budgeten. En enkel sökning ger dig snabbt en uppfattning om hur prisbilden ser ut.

När bör man ta läkemedlet Levitra och vilka risker finns det?

Det är ditt eget ansvar att vara informerad, så läs noggrant de instruktioner som finns innan du nyttjar medicin du köpt receptfritt. Den aktiva substansen i Levitra är vardenafil, vilket utgör en klass av läkemedel kallade fosfodiesteras typ 5-hämmare, förkortat PDE5-hämmare. Levitra verkar genom att slappna av musklerna i och kring penis. Genom att dessa muskler slappnar av kan mer blod flöda ut i penis, vilket hjälper dig att bibehålla ditt stånd.

Den rekommenderade dosen av generisk Levitra är 10mg och kan tas i samband med eller mellan måltider. Mycket fettrik mat kan ha en fördröjande effekt på läkemedlet – vilket är bra att ha i åtanke. Vad gäller kost har i synnerhet alkohol en försämrande effekt på läkemedlet. Grapefruktjuice kan också bidra till en försämrad effekt.

Du bör alltid följa samtliga instruktioner som du får med dina läkemedel. Det finns lättåtkomliga resurser på internet som kan tillhandahålla en mer genomgående inblick i vilka andra läkemedel som kan vara hälsovådliga om de interagerar med Levitra: det rekommenderas att du tar dig tiden att sätta dig in i hur just ditt läkemedel påverkar dig och din kropp innan du inleder en behandling.

Om du tar andra preparat innehållande nitrat bör du inte ta detta läkemedel: detta inkluderar bland annat nitroglycerin.

Du bör alltid överväga riskerna innan du tar Levitra. Detta gäller särskilt dig som lider av, eller har lidit följande medicinska åkommor:

 • hjärt- och kärlkrans sjukdom;
 • högt blodtryck (hypertoni);
 • lågt blodtryck (hypotension);
 • sjukdomar relaterade till njurarnas och leverns funktion;
 • kärlkramp (”Hjärtattack”);
 • blodcellssjukdomar.

När borde jag ta kontakt med vården?

Som ovan nämnt bör du informera dig noggrant om vilka andra läkemedel som kan kombineras med ditt läkemedel. Vissa läkemedel bör inte över huvud taget inte kombineras med Levitra, då detta kan ge upphov till synnerligen allvarliga bieffekter. Om det uppstår komplikationer tveka inte att tala med din läkare eller närmast tillgängliga vårdspecialist. Var tydlig med din vårdpersonal vilka mediciner du tar. Om du upplever några av nedanstående symptom i samband med sex – kontakta då omedelbart 112. Det kan vara tidigare varningstecken på potentiellt dödliga biverkningar:

 • yrsel;
 • illamående;
 • bröstsmärtor.

Du ska alltid även omgående avbryta din behandling med Levitra och kontakta sjukvården om du drabbas av något av följande symptom:

 • du får en erektion som varar i mer än 4 timmar som ger dig smärta;
 • upplever visuella störningar såsom rubbningar av färgseende, hallucinationer eller andra visuella störningar;
 • ringande i öronen;
 • plötsliga symptom på hjärtattack.

Hur länge brukar en dos Levitra ha effekt?

En behandling med Levitra receptfritt i Sverige genererar önskad effekt vid sexuell stimulans i cirka 5–6 timmar.

Hur ofta kan jag ta min medicin?

Levitra skall inte tas mer än en gång om dagen.

Vad finns det för bieffekter? När bör man inte ta Levitra?

Det finns ett antal kända bieffekter. De vanligaste är:

 • huvudvärk;
 • rodnad i ansiktet (upplevd värme, eller kliande);
 • illamående, magbesvär;
 • täppt näsa;
 • muskelsmärtor såsom ryggont, smärtor i armar eller ben.

Du bör även undvika att ta Levitra under följande omständigheter:
Om du behandlas med något av följande läkemedel

 • Nitrater.
 • Läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit.
 • Sådana läkemedel som påverkar hjärtrytmen, däribland prkainamid och sotalol.
 • Läkemedel mot HIV såsom Ritonavir eller indinavir.
 • Ketokonazol eller itrakonazol.
 • Så kallade Alfa-receptorblockerare.
 • Riociguat (exempelvis Adempas).
 • Du bör inte heller kombinera Levitra med andra läkemedel mot impotens.

Hur förvarar jag min Levitra på bästa sätt?

Rent allmänt gäller samma som med de allra flesta läkemedel. Dina piller ska förvaras på ett torrt och allra helst i rumstemperatur även om du även kan förvara medicinen i kylen (undvik dock att frysa tabletterna). Se till att tabletterna inte är tillgängliga för barn.