Köpa Viagra på Nätet

Generisk Viagra tillverkas av godkända och uppriktiga tillverkare under laboratorieförhållanden, så att man kan känna sig säker på att man erhåller en ren produkt mot erektionsproblemen. Lägg märke till att prisen av våra produkter är mycket billigare än de som säljs på valfritt apoteket i Sverige.

Erektil dysfunktion (ED), i folkmun kallat impotens, innebär att man har svårt att få eller bibehålla en erektion (stånd) i ett sexuellt sammanhang. ED kan ha många bakomliggande orsaker, både fysiska och psykologiska.

Fysiska orsaker kan exempelvis vara:

 • Skador på nerverna från trauma eller degenerativ sjukdomar som skadar nervsystemet däribland multipel skleros, Alzheimer’s och Parkinsons sjukdom.
 • Sjukdomar såsom diabetes eller en stroke.
 • Skador på njurarna.
 • Hormonella störningar som ger upphov till låga testosteronnivåer eller rubbningar i produktionen av sköldkörtelhormon.
 • Sjukdomstillstånd som minskar blodflödet, såsom hypertoni.
 • Bieffekter av pågående medicinska behandlingar, exempelvis av depression.

ED kan även orsakas av övervikt eller en alltför inaktiv livsstil. Andra orsakar kan bero på överkonsumtion av alkohol, tobak eller droger. Även förstorad prostata, något som drabbar många äldre män, kan orsaka erektil dysfunktion. Psykologiska orsaker kan bland annat involvera: stress, ångestproblematik, depression, utbrändhet, med flera. Tillståndet kan vara tärande på många sätt och generisk Viagra är ett sätt att hantera en svår situation, tillfälligt: du kan därför köpa Viagra på nätet även i Sverige.

Innehåll:

 1. Vad är fördelen med generisk Viagra?
 2. Var kan man köpa generisk Viagra på nätet, tryggt?
 3. Var hittar man bäst priser på generisk Viagra?
 4. I vilka situationer bör jag uppsöka en läkare?
 5. Hur länge varar effekten av generisk Viagra?
 6. Hur ofta kan jag ta Viagra?

Vad är fördelen med generisk Viagra?

I korthet – pris. När ett läkemedel utvecklas förses det som regel med ett varumärke som gör det lättare för företaget att marknadsföra. Pfizer valde namnet Viagra när de lanserade medicinen sildenafil, ett läkemedel avsett att behandla erektil dysfunktion.

Ett generiskt läkemedel är ett läkemedel som har samma aktiva ingrediens som ett annat, men som kanske säljs av ett helt annat läkemedelsbolag, under ett annat namn. Den generiska varianten av Viagra innehåller med andra ord samma aktiva substans, sildenafil citrate, som den sildenafil som säljs av Pfizer. Den största fördelen med den generiska ”viagran” som du kan köpa receptfritt på nätet, i kontrast mot Pfizers eller Tevas Viagra är priset, som kan vara så mycket som 85% billigare än märkesalternativet. Generiska alternativ erbjuder också ofta mycket större valmöjlighet när det gäller dosering.

Som läkemedel erbjuder generisk en möjlighet att återgå till ett aktivt sexliv, en chans till återhämtning som kan vara mycket positivt.

Var kan man köpa generisk Viagra på nätet, tryggt?

Det finns många alternativ för att köpa Viagra på nätet – mängden onlineapotek i både Sverige och Europa kan te sig överväldigande. Vill man köpa Viagra på nätet, eller köpa Viagra receptfritt i Sverige, så bör man givetvis vara selektiv och informerad om vilka ställen som är att anse som trygga. Det finns många oseriösa aktörer som säljer förfalskade mediciner som generisk. Du bor undvika handlare som erbjuder dig gratisprover, eller har rabatter som verkar för bra för att vara sant. I värsta fall kan det röra sig om att man säljer en produkt som innehåller ämnen som är direkt skadliga att få i sig: man har ingen uppfattning om de förhållanden under vilken medicinen har tillverkats.

Det enklaste är att göra en sökning och försöka bilda sig en uppfattning enligt recensioner och andra kunders åsikter. Man kan exempelvis enkelt köpa tabletter på nätet. Det råder verkligen ingen brist på ställen att handla potensmedel i Sverige och det är enkelt att köpa generisk online.

Var hittar man bäst priser på generisk Viagra?

Samtliga svenska onlineapotek som erbjuder köp av Viagra på nätet erbjuder konkurrenskraftiga priser på generisk receptfritt – är en mycket populär medicin i Sverige. Självklart så lönar det sig alltid att undersöka marknaden själv, innan man beslutar sig för en leverantör som man är intresserad av: många apotek som låter dig köpa Viagra receptfritt i Sverige har erbjudande såsom extra doser om du köper större mängder och liknande. Så det lönar sig att skapa sig en egen uppfattning. Det ska vara kostnadseffektivt att köpa generisk på nätet – det är hela syftet med generiska alternativ.

I vilka situationer bör man ta generisk Viagra? Hur kan det påverka hälsan?

Tabletter fungerar genom att göra vissa muskler i penis mer avslappnade: dessa muskler kallas corpus cavernosum. När penis stimuleras släpps det ut kväveoxid i kroppen. Genom ett antal steg och processer omvandlas denna substans till ett ämne som kallas för cGMP: detta orsakar i sin tur att musklerna i penis slappnar av och låter mer blod passera ut i penis. Det är denna naturliga process som tabletter efterliknar. Du bör ta generisk om du har erektil dysfunktion. Det utgör dock inget botemedel mot de underliggande problemen – får bäst effekt i kombination med andra behandlingar.

De allra flesta rekommenderas en dos på 50 mg vid behov, cirka 1 timme innan planerad sexuell aktivitet. Beroende på effekt och tolerans kan dosen justeras upp en rekommenderad maxdos på 100 mg eller som lägst 25 mg. Tabletter kan tas mellan eller i samband med måltider.

När du köper medicin bör du alltid vara observant på de instruktioner och riktlinjer som finns gällande just din läkemedel– även så om du receptfritt. Generisk är kemiskt mycket lik märkesläkemedlet: du bör sålunda utöva samma tillförsikt när du köper Viagra i Sverige som när du köper och tar andra mediciner. Du bör inte ta Viagra om du även har en pågående läkemedelsbehandling som innefattar Nitrat, vilket inkluderar bland annat nitroglycerin.

Tabletter kan ha en negativ inverkan på din hälsa om du har, eller har haft:

 • Hjärt- och kärlkrans sjukdomar.
 • Högt/låg blodtryck.
 • Sjukdomar relaterade till njurar och lever.
 • Kärlkramp (”Hjärtattack”).
 • Blodcellssjukdomar.
 • Blödarsjuka.

I vilka situationer bör jag uppsöka en läkare?

Om du efter att ha administrerat upplever att din erektion ger upphov till smärta eller varar längre än fyra timmar bör du omgående uppsöka sjukvården. En förlängd erektion kan orsaka permanent skada på penis. Om du drabbas av plötsliga visuella störningar bör du omgående ringa 112.

Hur länge varar effekten av generisk Viagra?

Den förväntade tiden för att tabletten ska få effekt är densamma oavsett om du köpt generisk på nätet eller fått Pfizers Viagra genom en vårdcentral. Normalt tar det mellan 30 minuter till en timme för tabletter att börja verka. Effekten bör vara upp till 4 timmar. Generisk kan ta längre tid att verka om tabletten tagits i samband med en måltid – och ytterligare tid om måltiden innehållit mycket fett, då det påverkar nedbrytningen i magsäcken. Viagra får endast effekt vid sexuell stimulans – om penis inte stimuleras så uteblir effekten.

Hur ofta kan jag ta Viagra?

När du köpt Viagra receptfritt i Sverige på nätet är du självklart angelägen om att kunna använda det. Dock finns det ett par saker du bör tänka på. Det är viktigt att du följer de anvisningar som finns. Generisk köpt på nätet följer samma riktlinjer annan medicinering och ska endast tas vid behov, 30 minuter till en timme innan sexuell aktivitet. Du bör inte under några omständigheter ta tabletter mer än en gång om dagen.

Vad finns det för bieffekter? När bör man inte ta Viagra?

Vanligen förekommande bieffekter av att ha tagit är bland annat:

 • rodnad;
 • huvudvärk, lätt yrsel;
 • onormal syn (dimmig syn, färgskiftningar). Detta eftersom Viagra kan minska blodflödet till den optiska nerven, vilket har synpåverkan som effekt;
 • snuva, näsblod;
 • sömnproblem;
 • muskelsmärtor, ryggsmärta;
 • orolig mage.

Du bör vara observant på din hälsa när du tagit tabletter. Om du uppvisar tecken på en allergisk reaktion bör du omedelbart kontakta 112. Du bör även avbryta din medicinering och kontakta 112 om:

 • Du upplever symptom på en hjärtattack, såsom tryck över bröstet, smärta som strålar från käken nedåt till axeln, illamående eller svettningar.
 • Du upplever plötsliga visuell nedsättning såsom synbortfall eller visuella artefakter.
 • Din erektion upplevs som smärtsam eller varar längre än fyra timmar.

Kontakta alltid omgående sjukvården om:

 • du upplever att det ringer i öronen, eller om du plötsligt får svårt att höra;
 • irreguljära hjärtslag (arytmi);
 • du upplever svullenhet kring händer, anklar eller fötter;
 • du känner dig andfådd;
 • du får spasmer eller ofrivilliga muskelrörelser;
 • du känner dig svimfärdig;

Du bör inte ta läkemedel om du tar mediciner för att behandla högt blodtryck, eller nitrater. Du bör inte heller ta om du är under arton år gammal.

Hur ska Viagra förvaras?

Förvara medicinen vid rumstemperatur. Håll borta från starka värmekällor och fukt. Generisk kan även förvaras i kylen men bör dock inte förvaras i frys.